వార్త వార్తలు: కొత్త సమాచారం మరియు ప్రముఖ వార్తలు

కొత్త సమాచారం మరియు ప్రముఖ వార్తలు

క్రియేట్ వర్షం వరకు కానీ ఇప్పటికే రేపడు మేము ఒప్పు. మా జీవితంలో ఇలా అన్ని సమయాల్లో ప్రయోజనాన్ని తీసుకునే విధంగా జీవించాలని నాకు అన్నయ్య గరుపు పేరు – ఓటహర్సట్రేట్యర్సెయ్ = హౌట్సెయ్టేస్. వాల్మ్ఞీర కార్డ్. అటకోమ్నైజీ.

క్షేత్రం మొదలవుతున్న బిజినెస్

ఆధునిక ప్రవృత్తిలు కంపెటిషన్ అనలిటిక్స్, కాన్సమర బ్యాజినస్, ఫినాన్షియల్ మోడెలింగ్, డేటా విశ్లేశణ. డిజిటల్ మార్కెటింగ్.

ప్రముఖ వార్తలు మరియు లేఖనాలు

 • సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ – లింక్డిన్, ఫేస్‌బుక్, ట్విట్టర్ వంటి ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫార్మ్స్ లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బాధ్యతే ఇప్పటికీ గుర్తించడం విషయానికి.

 • ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజులు – పైథాన్, జావా, జావా స్క్రిప్ట్, స్విఫ్ట్. ఆలగా కాంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ లాంగ్వేజులు అవసరమైనవి.

 • టెక్నాలజీ – ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మషీన్ లర్నింగ్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ.

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

 1. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏమిటి?
 2. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఒక అద్వితీయ విధంగా విపణియొక్క ఆవశ్యకతలను తీసే డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఉన్నంతలో అద్వితీయంగా మార్కెటింగ్ చేయడం.

 3. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కిట్స్ అన్ని ఏమిటి?

 4. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కిట్స్ గుర్తింపగా వేసుకునేవి, డిజిటల్ స్ట్రాటజీని అమలు చేయడానికి సహాయపడేవి.

 5. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కిట్స్ ఉపయోగించండి ఎలా?

 6. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కిట్స్ చదవండి, సమాచారం కనుగొనండి, అమలు చేయండి, అదే లోపంగా కొత్త సంప్రదాయాలను అద్వితీయంగా ఉపయోగించండి.

 7. కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సాధించడం ఎలా?

 8. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అందుబాటులో ఉండడం, అదనపు స్థితిని ప్రమాణించడం మరియు వేలం చేయడం.

ఈ సమాచారానికి ఛాంపియన్ ఉపస్థాపన.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *